Życzenia na bierzmowanie od świadka, matki chrzestnej i nie tylko

Życzenia na bierzmowanie mają niezwykle osobisty wymiar. Mówimy tu przecież o sakramencie, podczas którego Duch Święty umacnia przyjmującą go osobę w wierze. W życiu każdego katolika jest to niezwykle podniosłe wydarzenie, które pozostaje w pamięci już na zawsze. Naturalne jest więc, że osoby obecne podczas sakramentu, chcą z tej okazji złożyć życzenia bliskiej osobie, która go przyjmuje. Czy na bierzmowanie składa się życzenia? Jak podpisać życzenia na bierzmowanie? Poniżej zamieszczamy zestawienie najpiękniejszych propozycji. A jeśli nie wiesz, jakie imiona do bierzmowania wybrać, to sprawdź naszą listę!

Czy na bierzmowanie składa się życzenia?

Życzenia na bierzmowanie – składać czy nie? Mając na uwadze fakt, że wydarzenie, o którym mowa, jest jednym z najbardziej podniosłych w życiu każdego katolika, wypada złożyć życzenia osobie przyjmującej sakrament. Dotyczy to przede wszystkim świadka bierzmowania, rodziców chrzestnych i rodziców osoby przystępującej do sakramentu bierzmowania. Życzenia mogą (a nawet powinni) złożyć też dziadkowie. 

Sakrament bierzmowania jest świadomym wyborem katolika, który go przyjmuje. W ten sposób osoba ta udowadnia, że nadal chce przynależeć do Kościoła i podążać przez życie w zgodzie z naukami Jezusa Chrystusa. Takie wydarzenie ma miejsce tylko raz w życiu, więc składanie życzeń z tej okazji jest nie tylko w dobrym tonie, ale wręcz obowiązkowe.

Życzenia na bierzmowanie- najpiękniejsze cytaty na bierzmowanie

Bierzmowanie to niezwykle podniosłe wydarzenie. Nie należy zatem dziwić się, że wzruszone osoby, które towarzyszą młodemu katolikowi w tym wyjątkowym dniu, często nie wiedzą, co należy powiedzieć. W takiej sytuacji warto posiłkować się cytatami. Można zacytować pasujący do okazji fragment Pisma Świętego lub przywołać słowa duchownych

Duch Święty porusza Kościół, działa w Kościele, a także w naszych sercach. Jest tym, który czyni każdą osobę wyznającą wiarę w Chrystusa kimś wyjątkowym, z wielu różnych ludzi czyni jedność. Jest tym, który zachęca, aby podążać naprzód. Otwiera drzwi na oścież i wzywa, aby dać świadectwo o zmartwychwstałym Chrystusie.

Duch Święty jest przede wszystkim przewodnikiem człowieka na drogach świętości.

Tego Ducha Świętego Pan obiecał nam posłać jako Pocieszyciela, aby nas przygotował dla Boga. Jak bez wody nie da się zaczynić suchej mąki i wyrobić z niej jednego ciasta i jednego chleba, tak i my nie możemy stać się w jedno w Jezusie Chrystusie bez wody, która przychodzi z nieba. Jak zeschnięta ziemia nie wyda plonu bez wilgoci, tak my, którzy byliśmy suchym drzewem, nie wydalibyśmy owoców życia bez deszczu zesłanego z woli niebios.

Czyż nie jesteście świadomi, że ciało wasze należy do Boga i jest świątynią Ducha Świętego, który mieszka w was, a którego otrzymaliście Boga, i że już nie należycie do samych siebie.

Życzenia z okazji bierzmowania

Składając życzenia na bierzmowanie, w ich treści warto odwołać się do duchowego wymiaru tego szczególnego dnia. Wystarczy wypowiedzieć kilka szczerych słów, choć czasami trudno jest ująć swoje myśli w jednym zdaniu. Nie należy się tym martwić, bo długie życzenia na bierzmowanie są tak samo taktowne.

Bierzmowanie to szczególny dzień, w którym poprzez sakrament zostajesz obdarzony darami Ducha Świętego – bojaźnią bożą, pobożnością i rozumem. Pragnę ci życzyć, abyś nigdy ich nie zmarnował i z odwagą głosił zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Dziś jest dzień twojego bierzmowania. Z tej okazji życzę ci, aby każdy twój dzień był wypełniony mądrością, zarówno od Boga, jak i od innych ludzi. Żebyś w każdej sytuacji znajdował najlepsze wyjście i by każda trudność umacniała cię w wierze.

Życzenia na bierzmowanie od świadka

Świadek bierzmowania, jako osoba należąca do wspólnoty Kościoła, poręcza przyjęcie sakramentu przez osobę, która do niego przystępuje. Jego życzenia powinny mieć zatem wyjątkowo osobisty wymiar.

Do chrztu i komunii świętej prowadzili cię rodzice. Dziś w dniu bierzmowania sam przyszedłeś do Boga, by o łaski prosić Ducha Świętego. W tym uroczystym dniu życzę ci wielu łask bożych i aby dary otrzymane od Ducha Świętego pozwoliły ci trwać w wierze i być coraz lepszym człowiekiem.

To dla mnie zaszczyt być światkiem przyjęcia przez ciebie sakramentu bierzmowania. Z tej okazji życzę ci, aby dary, które w tym dniu otrzymałeś od Ducha Świętego, pozwalały ci żyć mądrze. Celebruj każdy dzień twojego życia wspólnie ze Stwórcą.

Życzenia na bierzmowanie od matki chrzestnej

Bierzmowanie jest nierozerwalnie związane z sakramentem chrztu. Naturalne jest więc, że także rodzice chrzestni powinni być świadkami tego niezwykłego wydarzenia.

Dziś umocniłeś swoją wiarę w Boga. Dałeś świadectwo, jak ważny jest dla ciebie Kościół. Z tej okazji życzę ci, abyś zawsze podążał drogą prawdy i wiary, żebyś nigdy nie oddalał się od Pana Boga i nie pozwalał, aby grzech zawładnął twoim życiem. Bądź dobrym człowiekiem, miłuj innych i wybaczaj im ich winy. Napełniony darami Ducha Świętego, codziennie zbliżaj się do Boga.

Z okazji twojego bierzmowania życzę ci, aby nigdy nie zabrakło ci żarliwej wiary, bogatej w dobre uczynki.

Życzenia na bierzmowanie dla wnuka i wnuczki

Dziadkowie odgrywają szczególną rolę w życiu każdego dziecka. To właśnie nestorzy rodów przekazują kolejnym pokoleniom religijne wartości i umacniają w nich wiarę.

W dniu ściślejszego zjednoczenia się z Bogiem, życzymy ci, aby Pan obdarzył cię pokojem ducha, aby wspomagał twe kroki i uczył pielęgnowania waszej przyjaźni.

Życzymy ci mocnej wiary i wspaniałego życia, doświadczenia błogosławionych darów Ducha Świętego.

Krótkie życzenia na bierzmowanie od rodziców

Życzenia na bierzmowanie nie muszą być długie. Ważne, że są szczere i płyną z głębi serca.

Życzę ci wytrwałości, niezłomnej wiary i życia w zgodzie z naukami Jezusa Chrystusa.

Niech Chrystus błogosławi ci na drodze dojrzałego życia chrześcijańskiego. 

Jak podpisać życzenia na bierzmowanie?

Życzenia na bierzmowanie można złożyć osobiście, ale przekazanie ich w formie kartki z całą pewnością nie będzie rozpatrywane jako nietakt. Decydując się na spisanie swoich życzeń, warto odpowiednio je podpisać:

  • “Od wspierającej cię w wierze matki chrzestnej”,
  • “Od zawsze kochających dziadków”,
  • “Twoi ukochani rodzice”.

Powyższe propozycje z całą pewnością spodobają się osobie przystępującej do sakramentu bierzmowania. Można cytować je dosłownie, ale nic nie stoi na przeszkodzie przed zmienianiem ich treści, w taki sposób, aby zyskały bardziej osobisty wymiar. Ważne jest, aby życzenia z okazji bierzmowania płynęły prosto z serca i były szczere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.